SZCZECIN DLA JUNIORA cz. I – gotyk, renesans, barok i klasycyzm Architektura Dzisnej i Szczecina czyli „historia sztuki w pigułce”

Architektura Dzisnej i Szczecina czyli „historia sztuki w pigułce”

SZCZECIN DLA JUNIORA cz. I – gotyk, renesans, barok i klasycyzm
Architektura Dzisnej i Szczecina czyli „historia sztuki w pigułce”

OFERTA I A – G i PNG

Oferta dla klas III gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych

Program:
ZWIEDZANIE STAREGO MIASTA DOLNEGO I GÓRNEGO;
 Tak też w gotyku budowano – o architekturze i wyposażeniu kościółka w Dzisnej –najstarszego(w oryginale)
kościółka na Pomorzu Zachodnim
 Tajniki architektoniczne średniowiecznego kościoła(od zewnątrz i od wewnątrz) – jakimi „żelaznymi” zasadami
kierowali się budowniczy (kościół św. Jakuba – katedra i kościół św. Jana Ewangelisty); komu i czemu jeszcze poza
budowlą architektura służyła?
 Co barokowego z oryginalnego baroku można znaleźć na placu Orła Białego?
 Ile stylów ukryto na szczecińskiej Starówce?
 Między gotykiem a wczesnym renesansem – kamienica Loitzów.
 O panieńskich i niepanieńskich funkcjach średniowiecznej baszty.
 Na dziedzińcach siedziby Gryfitów– renesansowy pałac w średniowiecznym zamku.
 Bramy Portowa i Królewska – łuki czy tylko bramy?

Degustacja szczecińskiego pasztecika.

Proponowany harmonogram
7.30 – wyjazd ze Świnoujścia z dworca PKP
8.30 – 9.00 zwiedzanie kościółka w Dzisnej
10.00 – 10.30 – przyjazd do Szczecina – zwiedzanie kościoła św. Jana Ewangelisty
10.30 12.15 –zwiedzanie katedry św. Jakuba i placu Orła Białego
12.30 – 13.30 – przejazd aleją Wojska Polskiego do najstarszego i najlepszego punktu gastronomicznego „Pasztecik”– czas wolny na posiłek,
13.30 –15.15– przejazd wokół placu Zbawiciela ( Brama Portowa), przejazd autokarem na Starówkę – zwiedzanie tzw. Dolnego Miasta i dziedzińca zamkowego; czas wolny – 20 minut
Na dziedzińcu zamkowym mini konkurs – zabawa: Jaki to obiekt? Jaki to styl?
około 15.30 – wyjazd do Świnoujścia

Czas – 10 godzin Cena 55 zł
Propozycja pracy własnej- Szczecińskie Dolne i Górne Miasto w obiektywie………….. (imię i nazwisko ucznia lub grupy uczniów) – fotoreportaż. Najlepsza praca wyróżniona przez nauczyciela zostanie zaprezentowana na stronie internetowej Agencji Turystycznej GOLD TOURIST

Cele edukacyjne – Podczas wycieczki uczeń:
1. rozróżnia i charakteryzuje budowle w stylu gotyckim, renesansowym, barokowym i klasycystycznym;
2. analizuje i interpretuje sens katedry gotyckiej oraz rzeźby barokowej;
3. poznaje fachowe terminy z zakresu architektury;
4. poszerza wiedzę o kulturze europejskiej;
5. poznaje dzieje chrystianizacji Pomorza Zachodniego oraz przebieg reformacji na jego terenie;
6. rozpoznaje zabytki średniowiecza, renesansu i baroku w Szczecinie oraz najbliższej okolicy;
7. dostrzega i określa wpływ chrześcijaństwa i luteranizmu na wystrój wnętrz budowli sakralnych;
8. poznaje historię Szczecina i Pomorza Zachodniego;
9. poznaje dzieje siedziby książęcej na Wzgórzu Zamkowym;
10. kształci szacunek dla tradycji i kultury własnego regionu.