SZCZECIN DLA JUNIORA Architektura Szczecina czyli „historia sztuki w pigułce

 
cz. II – neogotyk, modernizm, secesja, eklektyzm i czasy najnowsze.

OFERTA I B – G i PNG

Oferta dla klas III gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych

Program:

Zwiedzanie Nowego Miasta i zabudowy dziewiętnastowiecznego Szczecina
 Poczta, Sedina i Nowy Ratusz Miejski;
 Neogotyckie i modernistyczne gmachy przy alei Niepodległości
 Brama Królewska – łuk czy brama?
 Jak i dlaczego wszystkie epoki „przechadzają” się tarasami Hakena?
 Co maja wspólnego szczecińskie place z gwiazdami?
 park, przestrzeń i nowoczesność ;
 wille, parki i Teatr Letni, Rożanka;
 Kamienice i kamieniczki (ul. Pocztowa i Krzywoustego) i powrót do XX wieku – pomniki modernizmu i secesji.
 Szczecin „w całości” – co możemy już rozpoznać? Panorama Szczecina z katedralnej wieży.

Harmonogram:
8.00 – wyjazd do Szczecina (spod dworca PKP na Warszowie);
10.00 – 12.30– objazd Szczecina – Brama Królewska, place: Żołnierza Lotników i Grunwaldzki, aleja Jana Pawła II; aleja Wojska Polskiego –Jasne Błonia (spacer pod pomniki i gmach Rektoratu US), pomnik Czynu Polaków, park Kasprowicza; , Teatr Letni, Rożanka,
12.30 – 13.15 Wały Chrobrego ,
13.15 – objazd al. Niepodległości, Brama Portowa, plac Zwycięstwa , na ulicę Wojska Polskiego
spacer na pocztę, fontanna z kotwicą, plac Stefana Batorego, Czerwony Ratusz;
13.30 – 14.15 – degustacja szczecińskiego pasztecika
14.15– 15.00 – objazd ulicą Dworcową – Nowe Miasto: spacer pod Nowy Ratusz, fontanna, gmach poczty
15.00 – 15.30– panorama Szczecina z katedralnej wieży;
ok. 16.00 – wyjazd do Świnoujścia
Czas – 9 godzin cena – 55 zł

Podczas wycieczki uczeń:
1. dostrzeże związek architektury miasta z wydarzeniami historycznymi i kulturą regionu;
2. nauczy się rozpoznawać styl neogotycki, neobarokowy, modernistyczny, secesję;
3. nauczy się rozpoznawać budowle szczecińskie w wyżej wymienionych stylach;
4. poszerzy słownictwo o terminy z historii sztuki i architektury;
5. pozna historię Szczecina i regionu;
6. dostrzeże związek architektury przełomu wieków i wieku XX z architekturą epok minionych;
7. nauczy się poszanowania dla tradycji i kultury własnego regionu.