STRALSUND DLA JUNIORA Oceanarium, starówka, aqapark

OFERTA NR III

Oceanarium, starówka, aqapark

Projekt edukacyjnej wycieczki autokarowej dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Program:
 przejazd do Stralsundu – osobliwości wyspy Uznam;
 połączenie wyspy Uznam z lądem – wczoraj i dziś (historia trzech mostów: w Karninie, Zeherin i Wolgaście;
 co miasteczko Uznam ma wspólnego z chrystianizacją na Pomorzu;
 zderzenie starej Wołogoszczy z nowoczesnym hitem Wolgastu;
 przejazd mostem Rugii;
 Oceanarium – flora i fauna trzech mórz, jak i co można podpatrzeć na dnie mórz i oceanów i jak się to robi;
 co ma Strzałków wspólnego ze Stralsundem -o przedziwnym herbie na stralsundzkiej starówce ;
 cechy gotyku
 zwiedzanie kościoła św. Mikołaja
 szlak ceglanego gotyku
 znaczenie Hanzy – układ architektoniczny i społeczność miast hanzeatyckich
 „w zdrowym ciele zdrowy duch” – 2 godziny w stralsundzkim aqaparku.

Harmonogram
8.00 – 10.00 – przejazd do Stralsundu przez most w Wolgaście i Wolgast
do 10.30 – przejazd mostem Rugii
10.45 – 11.00 – historia Gorch Focka
10.45 – 13.00 – zwiedzanie Oceanarium
13.00 – 14.00 – zwiedzanie stralsundzkiej starówki
14.30 – 16.30 – dwugodzinny pobyt w aqaparku
16.30 -– 18.30 – powrót do Świnoujścia przez most w Zeherin

Czas – 10 godzin Koszt 60 zł (autokar i opieka pilota – przewodnika, ubezpieczenie NKL i NNW ) ;dodatkowo wstęp do Oceanarium (5,5 euro) , wstęp do aqaparku (cena w trakcie negocjacji)

Cele edukacyjne – w trakcie wycieczki uczeń:
1. pozna florę i faunę Bałtyku, Morza Północnego oraz Atlantyku;
2. pozna rzeźbotwórczą rolę fal morskich, wiatru i lądolodu
3. pozna problemy ochrony gatunków ginących i motywy ochrony przyrody
4. pozna historię Pomorza Zachodniego i tzw. Przedniego
5. zidentyfikuje zabytki stralsundzkiej Starówki, scharakteryzuje cechy gotyku w budownictwie sakralnym i miejskim;
6. rozpozna i opisze cechy stylu barokowego,
7. nauczy się analizować i interpretować różne dzieła sztuki ;’
8. pozna kulturotwórcza i gospodarczą rolę Hanzy w miastach hanzeatyckich;
9. zrelaksuje się podczas rekreacji w aqaparku;
10. pozna wyspiarskie położenie i środowisko przyrodnicze wyspy Uznam;
11. pozna historię i zasady działania trzech mostów zwodzonych w cieśninie Piany.