SKARBY WYSPY WOLIN DLA JUNIORA Krajobrazowe hity – historyczne zagadki, nieodkryte tajemnice

 Krajobrazowe hity – historyczne zagadki, nieodkryte tajemnice

OFERTA II A – G i PNG

Krajobrazowe hity – historyczne zagadki, nieodkryte tajemnice
Projekt edukacyjnej turystycznej wycieczki autokarowej – całodniowej dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Program:
 Wyspa Karsibór – rejs „Wodniczką” po Wstecznej delcie Świny: obserwacja roślin i życia ptaków; orła – bielika,
czapli, kormoranów, łabędzi, różnych gatunków kaczek i mew;
 cieśnina, delta i wsteczna delta
 ochrona i restytucja ptaków we Wstecznej Delcie Świny –
 działalność Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (OTOP)
 baza U-bootów
 historia przeprawy z wyspy Uznam na wyspę Wolin i z wyspy Karsibór na wyspę Uznam;
 historia osadnictwa polskiego na wyspie Uznam i Wolin
 zwiedzanie piętnastowiecznego kościółka w Karsiborzu
 ścieżka edukacyjna – jak powstawały wyspy Uznam i Wolin; flora i fauna Bałtyku oraz Zalewu, historyczna
przeprawa z wyspy Uznam na wyspę Wolin przez starą Świnę
 przeprawa promem Karsibór – wyspiarskie położenie Świnoujścia;
 Grodzisko – dawniej i dzisiaj
 chrystianizacja wyspy Wolin i Uznam;
 legendy wyspy Wolin
 muzeum w super tajnym bunkrze V-3 z czasów II wojny światowej
 zasady działania i przeznaczenie broni V-3
 Jeziorko Turkusowe – zjawisko kryptodepresji i legendy
 największy zakład przemysłowy III Rzeszy i nie tylko
Czas – 7 godz Materiały – mapka Świnoujścia – bezpłatnie

Harmonogram:
8.30 – przeprawa promowa promem Karsibór
9.00-9.30 zwiedzanie kościółka w Karsiborzu
9.30 – 10.30 – ścieżka edukacyjna
10.30 – 11.30 – rejs „Wodniczką” po Wstecznej Delcie Świny
11.30 – 12.30 – zwiedzanie muzeum V-3
12.30 – 13.30 – Grodzisko (czas wolny)
13.30 – 14.15 – jeziorko Turkusowe
14.30 – powrót promem do Świnoujścia
Koszt: autokar + opieka pilota – przewodnika 40 zł

Dodatkowo:
bilet wstępu do muzeum V-3 (4 zł) i bilety rejsu „Wodniczką” ( 25 zł – przy 2 grupach opcja rejsu godzinnego – 13 zł) – na 15 osób – 1 opiekun gratis; wstęp na Grodzisko – 2,5 zł
Cele edukacyjne – podczas wycieczki uczniowie:
1. poznają rzeźbotwórczą role fal morskich, wiatru i lądolodu;
2. dowiedzą się jak powstały wyspy Uznam i Wolin;
3. zinterpretują na mapach położenie Świnoujścia, wyspy Uznam i Wolin oraz cieśnin :Piany, Świny, Dziwny;
4. wyjaśnia procesy przyrodnicze zachodzące w środowisku ich zamieszkania – wyjaśnią powstanie jeziorka Turkusowego ;
5. Poznają florę i faunę Wstecznej Delty Świny; ochronę i restytucję gatunków ginących, działalność OTOP-u;
6. przyswoją słownictwo związane z regionem Pomorza Zachodniego;
7. zwiedza piętnastowieczny kościółka w Karsiborzu i scharakteryzują jego architekturę;
8. poznają historię przeprawy promowej od czasów najdawniejszych;;
9. poznają najnowszą historię II wojny światowej i problemy osadnictwa na ich terenach zamieszkania;
10. poznają dzieje chrystianizacji oraz powstanie i funkcjonowanie grodu Słowian w najbliższej okolicy;
11. dowiedzą się o najnowszych odkryciach archeologicznych na ich terenie;
12. zwiedzą muzeum V-3 i poznają zasady działania hitlerowskiej broni V-3.