SKARBY WYSPY WOLIN DLA JUNIORA Krajobrazowe hity – historyczne zagadki, nieodkryte tajemnice

Krajobrazowe hity – historyczne zagadki, nieodkryte tajemnice

 

OFERTA II B – G i PNG

Krajobrazowe hity – historyczne zagadki, nieodkryte tajemnice
Projekt edukacyjnej turystycznej wycieczki autokarowej –
całodniowej dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Program:
 Wyspa Karsibór – rejs „Wodniczką” po Wstecznej delcie Świny: obserwacja roślin i życia ptaków; orła – bielika,
czapli, kormoranów, łabędzi, różnych gatunków kaczek i mew;
 cieśnina, delta i wsteczna delta
 ochrona i restytucja ptaków we Wstecznej Delcie Świny -działalność Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków
(OTOP)
 baza U-bootów
 historia przeprawy z wyspy Uznam na wyspę Wolin i z wyspy Karsibór na wyspę Uznam;
 historia osadnictwa polskiego na wyspie Uznam i Wolin
 zwiedzanie piętnastowiecznego kościółka w Karsiborzu
 ścieżka edukacyjna – jak powstawały wyspy Uznam i Wolin; flora i fauna Bałtyku oraz Zalewu, historyczna
przeprawa z wyspy Uznam na wyspę Wolin przez starą Świnę
 przeprawa promem Karsibór – wyspiarskie położenie Świnoujścia;
 zwiedzanie śladów średniowiecza w mieście Wolin
 zwiedzanie osady Wikingów
 zwiedzenie muzeum w Wolinie
Czas – 7 godz Materiały – mapka Świnoujścia – bezpłatnie

Harmonogram:
8.30 – przeprawa promowa promem Karsibór
9.00-9.30 zwiedzanie kościółka w Karsiborzu
9.30 – 10.30 – ścieżka edukacyjna
10.30 – 11.30 – rejs „Wodniczką” po Wstecznej Delcie Świny
12.00 – 13.00 – w osadzie wikingów
13.00 – 14.30 – zwiedzanie muzeum i Wolina (kościół neogotycki)
14.30 – powrót promem do Świnoujścia

Koszt: autokar + opieka pilota – przewodnika 40 zł
dodatkowo: wstęp i oprowadzanie przewodnika w osadzie wikingów;
bilety rejsu „Wodniczką” ( 25 zł – przy 2 grupach opcja rejsu godzinnego – 13 zł) – na 15 osób – 1 opiekun gratis

Cele edukacyjne – podczas wycieczki uczniowie:
1. poznają rzeźbotwórczą role fal morskich, wiatru i lądolodu;
2. dowiedzą się jak powstały wyspy Uznam i Wolin;
3. zinterpretują na mapach położenie Świnoujścia, wyspy Uznam i Wolin oraz cieśnin :Piany, Świny, Dziwny;
4. Poznają florę i faunę Wstecznej Delty Świny; ochronę i restytucję gatunków ginących, działalność OTOP-u;
5. przyswoją słownictwo związane z regionem Pomorza Zachodniego;
6. zwiedza piętnastowieczny kościółka w Karsiborzu i scharakteryzują jego architekturę;
7. poznają historię przeprawy promowej od czasów najdawniejszych;
8. poznają najnowszą historię II wojny światowej i problemy osadnictwa na ich terenach zamieszkania;
9. dowiedzą się o najnowszych odkryciach archeologicznych na ich terenie;
10. poznają dlaczego żyli i jak żyli pogańscy Słowianie w ich najbliższym regionie
11. poznają pogańskie wierzenia Słowian i wikingów;
12. poznają historię Wolina i dzieje chrystianizacji na ich terenie
13. naucza się postawy poszanowania dla różnych kultur i tradycji na ich terenie