Dokumenty i umowy

Umowa o świadczeniach usług turystycznych dla klientów indywidualnych
Umowa o świadczeniach usług turystycznych dla klientów grupowych
Ogólne warunki uczestnictwa
Formularz zgłoszeniowy – przeprawy promowe

 

ANULOWANIE REZERWACJI INTERNETOWYCH  -Wycieczki Jednodniowe

W przypadku rezygnacji przez klienta zarezerwowanej wycieczki BTS  FREGATA zwraca

a) 70% wartości zadatku w przypadku rezygnacji zgłoszonej do 30 dni przed rozpoczęciem wycieczki

b) 50% wartości zadatku w przypadku rezygnacji zgłoszonej na mniej niż 30 dni przed planowaną wycieczką

c) Zadatek nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem wycieczki

2. Różnica pomiędzy dokonaną wpłatą z tytułu rezerwacji, a opłatą za rezygnację (jeśli taka wystąpi) zostanie zwrócona Klientowi w formie przelewu na wskazany przez niego rachunek bankowy.